Metoder

Strategisk Studio

Rickard Frank Studio tror på samarbete och förändring och använder därför en beprövad metod som är utvecklad av Institute of Design på Stanford i USA och kallas Design Thinking.

Design thinking går ut på att lokalisera användare. Betrakta dem. Definiera problem som de upplever. Gör en prototyp. Testa. Verkställ. Börja om.

Detta är en metod för innovation som kombinerar kreativt och analytiskt tänkande och kräver samarbete mellan olika kompetenser. Metoden hjälper människor att förstå och utveckla kreativa lösningar på specifika affärsinriktade problem.

Denna tappning med svensk twist garanterar en handlingsplan för ledningsgrupp att ta ställning till. Design handlar inte bara om hur något ser ut eller hur det känns. Design handlar om hur något fungerar.

Design är alldeles för viktigt för att överlåta till designers.

 

Skräddarsydd förändring

Rickard Frank Studio tror på samarbete och förändring och vill därför hjälpa unga talanger att ta nästa steg i utvecklingen. Denna fortbildning är ett intensivprogram som skräddarsys individuellt och fokuserar på ledarskap, driv, mål och resultat.

 

Designhackday

För att uppnå maximal effekt på minimal tid erbjuder Rickard Frank Studio ett hackday-format anpassat för att skapa design och prototyper i nuet. Under en intensiv dag, med fokus på samarbete och förändring, utvecklar vi tillsammans färdiga designlösningar och prototyper.

Metoden ger snabb effekt och konkreta resultat på kort tid.

 

Forma rollen Head of Looks

Roll: Rickard Frank Studio ansvarar, under en tidsbestämd period, för utseendet på allt som lämnar företaget dvs sajt, app, sociala medier, presentationer, nyhetsbrev etc

Tid och engagemang: Vi arbetar genom befintliga designers och utbildar/förbereder dessa på att ta över designansvaret när perioden är slut. Om grafisk plattform finns utgår arbetet från denna men justeras och byggs ut för att klara alla nya behov. Finns ej grafisk plattform skapas en ny.

Mål: Under tidsperioden lyfta varumärket visuellt till internationell toppnivå inom sin bransch.

Leverabler:
• Totalt visuellt ansvar under perioden
• Nya designprinciper för varumärket
• Uppdaterad alternativt helt ny grafisk plattform
• Kravställare och kvalitetssäkrare vid all produktion under perioden
• Utbildning och coachning av befintliga designers som efter perioden blir Head of Looks